Advertisement


Advertisement

Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Satellite Updates : Frequency Wise C Band Channel Updates from ChinaSat 6B at 115.5° East
Advertisement
#1
In this post, you can find all the latest Frequency Wise C Band Channel Updates from ChinaSat 6B at 115.5° East.

Scanning 3545 H 3700 NBC-QPSK 3/4 ... 75%
- RCS Map Table (0x3c) (Data)
- IP/DVB Service (0x384) (Data)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3600 V 27501... 76%
- KaoShiZaiXian (TV)
- CheMi (TV)
- YouYouBaoBei (TV)
- HuanQiuLvYou (TV)
- XinYuLe (TV)
- ShouCangTianXia (TV)
- ShiDaiMeiShi (TV)
- JiaTingJianKang (TV)
- ShiDaiFengShang (TV)
- BaiXingJianKang (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3640 V 27501... 80%
- ShiDaiJiaJu (TV)
- ShiDaiChuXing (TV)
- SiHaiDiaoYu (TV)
- KuaiLeChongWu (TV)
- JiaJiaGouWu (TV)
- DianZiTiYu (TV)
- DieShi (TV)
- ZhiYeZhiNan (TV)
- KuaiLeGouWu (TV)
- JiaTingLiCai (TV)
- YangGuangGouWu (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3680 V 27501... 81%
- ZhongGuoQiXiang (TV)
- ZhengQuanZiXun (TV)
- ShuMaShiDai (TV)
- RenWu (TV)
- JiaYouGouWu (TV)
- HuanQiuGouWu (TV)
- CaiFuTianXia (TV)
- JiaZheng (TV)
- YouGouWu (TV)
- ShiShangGouWu (TV)
- FengShangGouWu (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3730 H 10720... 86%
- PhoM (TV)
- PhoC (TV)
- PhoI (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3740 V 27500... 81%
- CMC (TV)
- HD (TV)
- CHC (TV)
- MOTION (TV)
[Scanned in 00:00]

Scanning 3780 V 27497... 82%
- CCTV6 HD (TV)
- Qipai (TV)
- DONGMAN (TV)
- ZHONG HUA MEI SHI (TV)
- Pingyu (TV)
- FOOTBALL1 (TV)
[Scanned in 00:06]

Scanning 3796 H 6930... 84%
- GZTV (TV)
- GZ-XWZHGB (Radio)
- GZ-JJGB (Radio)
- GZ-YYGB (Radio)
- GZ-JTGB (Radio)
- GZ-DSGB (Radio)
- GZ-XWTB (Radio)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3807 V 6000... 80%
- CQTV (TV)
- Xinwen (Radio)
- Yinyue (Radio)
- Jiaotong (Radio)
- Jingji (Radio)
- Dushi (Radio)
- Gushi (Radio)
- Audio7 (Radio)
- Audio8 (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3808 H 8800... 85%
- OTV6 (TV)
- SBN (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3815 V 4420... 81%
- Digital TV (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3816 H 3167... 84%
No channels found!

Scanning 3825 V 6780... 81%
- ZJTV (TV)
- ZJBC1 (Radio)
- ZJBC2 (Radio)
- ZJBC3 (Radio)
- ZJBC4 (Radio)
- ZJBC5 (Radio)
- ZJBC6 (Radio)
- ZJBC7 (Radio)
- ZJBC8 (Radio)
- RS232 (Data)
[Scanned in 00:06]

Scanning 3834 V 5400... 80%
- ShanDongTV (TV)
- SDRenMin (Radio)
- SDJingJi (Radio)
- SDShengHuo (Radio)
- SDWenYi (Radio)
- SDJiaoTong (Radio)
- SDXiangCun (Radio)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3840 H 27500... 88%
- CCTV 1 (TV)
- CCTV 2 (TV)
- CCTV 7 (TV)
- CCTV 10 (TV)
- CCTV 11 (TV)
- CCTV 12 (TV)
- CCTV 15 (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3846 V 5950... 81%
- SHANXI TV (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3854 V 4420... 82%
- Henan TV (TV)
- HN Radio1 (TV)
- HN Radio2 (TV)
- HN Radio3 (TV)
- HN Radio4 (TV)
- HN Radio5 (TV)
- HN Radio6 (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3861 V 4800... 82%
- Ningxia TV (TV)
- Ningxia Jtong (Radio)
- Ningxia XWen (Radio)
- Ningxia Dshi (Radio)
- Ningxia Jji (Radio)
- Jiaotong Tongbu (Radio)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3871 V 9080... 82%
- SXTVS (TV)
- NLTV (TV)
- SX-JiaoTong-BC (Radio)
- SX-NC/SY-BC (Radio)
- SX-DuShi-BC (Radio)
- SX-YinYue-BC (Radio)
- SX-XiQu-BC (Radio)
- SX-JingJi-BC (Radio)
- SX-QingShao-BC (Radio)
- SX-XinWen-BC (Radio)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3880 H 27500... 89%
- CCTV 3 (TV)
- CCTV 5 (TV)
- CCTV 6 (TV)
- CCTV 8 (TV)
- CCTV 14 (TV)
- CCTV 13 (TV)
- CCTV 9 (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3885 V 4340... 83%
- SDETV (TV)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3892 V 4420... 83%
- JXTV1 (TV)
- JXTV2 (TV)
- JXTV3 (TV)
- JXTV4 (TV)
[Scanned in 00:03]

Scanning 3902 V 9300... 83%
- scgb2 (Radio)
- scgb5 (Radio)
- scgb4 (Radio)
- scgb3 (Radio)
- scgb6 (Radio)
- scgb1 (Radio)
- scgb10 (Radio)
- scgb13 (Radio)
- kangba (TV)
- sichuan (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3913 V 6400... 81%
- GSTV (TV)
- GSBC1 (Radio)
- GSBC2 (Radio)
- GSBC3 (Radio)
- RS232 (Data)
- GSTB1 (Data)
[Scanned in 00:05]

Scanning 3920 H 27500... 89%
- пƶ¯Âþ (TV)
- ÖÐѧÉú (TV)
- ¹úѧƵµÀ (TV)
- ÎÄÎﱦ¿â (TV)
- Skystream data (Data)
[Scanned in 00:01]

Scanning 3929 V 8840... 83%
- Ahtv   Service (TV)
- Nameless 3929_10 (Radio)
[Scanned in 00:03]

Scanning 3940 V 5950... 83%
- Tianjin TV (TV)
- TJWENYI (Radio)
- TJBINHAI (Radio)
- TJWDCS (Radio)
- TJXINWEN (Radio)
- TJXIAOSHUO (Radio)
[Scanned in 00:04]

Scanning 3950 H 11407... 89%
- GXTV (TV)
- Guangdong1 (TV)
- YUNNAN-1 (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3951 V 9520... 84%
- BTV KAKU (TV)
- BTV (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3961 H 3572... 87%
- DVT (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3971 H 10000... 88%
- JSWS (TV)
- Audio01 (Radio)
- Audio02 (Radio)
- Audio03 (Radio)
- Audio04 (Radio)
- Audio05 (Radio)
- Audio06 (Radio)
- Audio07 (Radio)
- Audio08 (Radio)
- Audio09 (Radio)
- Audio10 (Radio)
- JSYMKT (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 3980 V 27500... 87%
- »·ÇòÆæ¹Û (TV)
- ·¢ÏÖÖ®Âà (TV)
- ÀϹÊÊ (TV)
- Êé»­ (TV)
- ÑëÊÓÌÇò (TV)
- ÎÀÉú¡¿µ (TV)
- ÖÐÊÓ¹ºÎï (TV)
- Å®ÐÔʱÉÐ (TV)
- ¿ìÀÖ´¹µö (TV)
- ÏÖ´úÅ®ÐÔ (TV)
[Scanned in 00:00]

Scanning 4000 H 27497... 90%
- CETV1 (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 4020 V 27500... 87%
- ÔçÆÚÌÓý (TV)
- ²ÊÃñÔÚÏß (TV)
- ÀÏÄê¸ (TV)
- ³ÇÊÐÉè (TV)
- ÎäÊõÊÀç (TV)
- ¸ß¶û·ò (TV)
- Ó¢Ó︵¼ (TV)
- ÉãӰƵµÀ (TV)
- ±¦±´¼Ò (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4040 H 27501... 86%
- ¶«·²¾ (TV)
- —®÷² (TV)
- «¼Êµ (TV)
- ©Ï··™ (TV)
- ¾¢±Ìå©t (TV)
- ¶«·ÀӔⰠ(TV)
- ¶þ—ª³¡ (TV)
- ”ÏT’”ï (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4060 V 27500... 85%
- µçÊÓÖ¸ÄÏ (TV)
- ÑëÊÓ¾«Æ· (TV)
- ¹ú·À¾üÊ (TV)
- ·çÔÆÒôÀÖ (TV)
- »³¾É¾ç³¡ (TV)
- ·çÔÆãÇò (TV)
- ¸ß¶û·òÍøÇò (TV)
- ·çÔƾ糡 (TV)
- µÚÒ»¾ç³¡ (TV)
- ÊÀçµØÀí (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4080 H 27500... 87%
- ·¤¬ÌÞµØ (TV)
- »¶—¦¾³¡ (TV)
- ¶¼Ð¾³¡ (TV)
- ¼«Ùû³µ (TV)
- Á¦®hÀ¬ (TV)
- ߲Ϸ¾ (TV)
- É«µµÀ (TV)
- ¶«·’”ï (TV)
- Éœ»±É— (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4100 V 27500... 86%
- CCTV1-HD (TV)
- CCTV-5+ (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4115 H 21374... 87%
- CCTV 4A (TV)
- CCTV News (TV)
- CCTV F (TV)
- CCTV E (TV)
- CCTV R (TV)
- CCTV A (TV)
- CCTV 9 Documentary (TV)
[Scanned in 00:02]

Scanning 4140 V 27501... 83%
- ÆûĦ (TV)
- ÓÎÏ·¾º¼¼ (TV)
- ÀºÇò (TV)
- ö¦± (TV)
- ÁôѧÊÀç (TV)
- ÀæÔ° (TV)
- ÔÐÓýÖ¸ÄÏ (TV)
- ÏÈ·æ¼Í¼ (TV)
- DVÉú»î (TV)
- ÌìԪΧÆå (TV)
[Scanned in 00:01]

Scanning 4147 H 6149... 82%
- HubeiTV (TV)
- hubei1 (Radio)
- hubei2 (Radio)
- hubei3 (Radio)
- hubei4 (Radio)
- hubei5 (Radio)
- hubei6 (Radio)
- hubei7 (Radio)
- hubei8 (Radio)
- hubei9 (Radio)
- hubei10 (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4158 H 8680... 84%
- ¾¼ (Radio)
- » (Radio)
- ¦Û” (Radio)
- ²Ø© (Radio)
- CHINIC 8010 (TV)
- CHINIC 8010 (TV)
[Scanned in 00:00]

Scanning 4171 H 9200... 85%
- NMTV-H (TV)
- NMTV-M (TV)
- nmmenghan513 (Radio)
- nmjiaotong (Radio)
- nmlvye (Radio)
- nmpinshu (Radio)
- nmyinyue (Radio)
- jingji (Radio)
- HMMY (Radio)
- HMHY (Radio)
- AMMY (Radio)
- AMHY (Radio)
- XMMY (Radio)
- XMHY (Radio)
[Scanned in 00:05]

Scanning 4175 V 18000... 82%
- ZY1 stereo (Radio)
- ZY2 stereo (Radio)
- ZY3 stereo (Radio)
- ZY4 stereo (Radio)
- ZY5 stereo (Radio)
- ZY6 stereo (Radio)
- ZY7-1 stereo (Radio)
- ZY8 stereo (Radio)
- ZY9 stereo (Radio)
- ZY10 stereo (Radio)
- ZY11 stereo (Radio)
- ZY12 stereo (Radio)
- ZY13 stereo (Radio)
- ZY14 stereo (Radio)
- ZY15 stereo (Radio)
- ZY16 stereo (Radio)
- ZY17 stereo (Radio)
- ZY18 stereo (Radio)
- ZY7-2 stereo (Radio)
- L Rdjy (Radio)
- GJ L1R2 (Radio)
- GJ L3R4 (Radio)
- GJ L5R6 (Radio)
- GJ L7R8 (Radio)
- GJ L9R10 (Radio)
- GJ L11R12 (Radio)
- GJ L13R14 (Radio)
- GJ L15R16 (Radio)
- GJ L17R18 (Radio)
- GJ L19R20 (Radio)
- GJ L21R22 (Radio)
- GJ L23R24 (Radio)
- GJ L25R26 (Radio)
- GJ L27R28 (Radio)
- GJ L29R30 (Radio)
- GJ L31R32 (Radio)
- GJ L33R34 (Radio)
- GJ L35R36 (Radio)
- GJ L37R38 (Radio)
- GJ L39R40 (Radio)
- GJ41 stereo (Radio)
- GJ42 stereo (Radio)
- GJ43 stereo (Radio)
- GJ44 stereo (Radio)
- GJ45 stereo (Radio)
- GJ46 stereo (Radio)
- GJ47 stereo (Radio)
- GJ48 stereo (Radio)
- GJ49 stereo (Radio)
- GJ50 stereo (Radio)
- Nameless 4175_1236 (Radio)
[Scanned in 00:06]

Scanning 4192 V 6000... 83%
- Hebei_TV (TV)
- HEBXW (Radio)
- HEBJJ (Radio)
- HEBJT (Radio)
- HEBWY (Radio)
- HEBSH (Radio)
- HEBNC (Radio)
- HEBLY (Radio)
- HEBYY (Radio)
[Scanned in 00:02]


TPs with no signal: 0
Empty: 1
Nameless: 2

Elapsed: 02:18

Video Channels: 171
Radio Channels: 153
Data Channels: 6
Total: 330

Scan completed.
Reply
Thanks given by:
Advertisement
#2
* Lost *
----------------------------------------
1) RCS Map Table (0x3c) () 3545, H, 3700 NBC-QPSK Private_temporary_use
2) IP/DVB Service (0x384) () 3545, H, 3700 NBC-QPSK Private_temporary_use
3) ÔÐÓýÖ¸ÄÏ (ÖÐÊý´«Ã½) 4140, V, 27501
Reply
Thanks given by:
#3
* Updated *
----------------------------------------
1) SBN (Service Provider) 3808, H, 8800 Provider(""=>"Service Provider")
2) OTV6 (Service Provider) 3808, H, 8800 Provider(""=>"Service Provider")
3) DVT (DVT) 3961, H, 3572 Channel Name("Nameless 3961_1"=>"DVT")Provider(""=>"DVT")NID(0=>2)PMT(5001=>48)Number of audio pids(5=>2)
Reply
Thanks given by:
#4
* New *
----------------------------------------
1) AMHY (Harmonic) 4171, H, 9200 72% Astra Satellite Network 19,2°E
2) XMMY (Harmonic) 4171, H, 9200 72% Astra Satellite Network 19,2°E
3) XMHY (zxp) 4171, H, 9200 72% Astra Satellite Network 19,2°E
* Updated *
----------------------------------------
1) NMTV-H (zxp) 4171, H, 9200 Provider("Harmonic"=>"zxp")
2) NMTV-M (zxp) 4171, H, 9200 Provider("Harmonic"=>"zxp")
3) nmhanyu (Harmonic) 4171, H, 9200 Channel Name("nmmenghan513"=>"nmhanyu")PCR(513=>514)Audio(513=>514)
4) nmmengyu (Harmonic) 4171, H, 9200 Channel Name("nmjiaotong"=>"nmmengyu")PCR(258=>513)Audio(258=>513)
5) nmduiwaiguangbo (Harmonic) 4171, H, 9200 Channel Name("nmlvye"=>"nmduiwaiguangbo")PCR(514=>258)Audio(514=>258)
6) nmjiaotong (Harmonic) 4171, H, 9200 Channel Name("nmpinshu"=>"nmjiaotong")PCR(516=>259)Audio(516=>259)
7) nmhanyunxinwenzonghe (Harmonic) 4171, H, 9200 Channel Name("nmyinyue"=>"nmhanyunxinwenzonghe")PCR(515=>522)Audio(515=>522)
8) nmlvye (Harmonic) 4171, H, 9200 Channel Name("jingji"=>"nmlvye")PCR(529=>523)Audio(529=>523)
9) nmpingshu (Harmonic) 4171, H, 9200 Channel Name("HMMY"=>"nmpingshu")PCR(517=>516)Audio(517=>516)
10) nmyinyue (Harmonic) 4171, H, 9200 Channel Name("HMHY"=>"nmyinyue")PCR(520=>515)Audio(520=>515)
11) nmjingji (Harmonic) 4171, H, 9200 Channel Name("AMMY"=>"nmjingji")PMT(4361=>4505)PCR(519=>529)Audio(519=>529)
12) HMMY (Harmonic) 4171, H, 9200 Channel Name("AMHY"=>"HMMY")PMT(4617=>4761)PCR(528=>517)Audio(528=>517)
13) HMHY (Harmonic) 4171, H, 9200 Channel Name("XMMY"=>"HMHY")PMT(4873=>5017)PCR(518=>520)Audio(518=>520)
14) AMMY (Harmonic) 4171, H, 9200 Channel Name("XMHY"=>"AMMY")PMT(5129=>5273)PCR(521=>519)Audio(521=>519)
Reply
Thanks given by:
#5
* Updated *
----------------------------------------
1) YangGuangJianKang () 3601, V, 27500 Channel Name("JiaTingJianKang"=>"YangGuangJianKang")
Reply
Thanks given by:
#6
* New *
----------------------------------------
1) CETV1HD (Harmonic) 4000, H, 27496 69% Astra Satellite Network 19,2°E
2) ·¤¬ÌÞµØ (SITV) 4040, H, 27500 67% -
3) ߲Ϸ¾ (SITV) 4040, H, 27500 67% -
4) É«µµÀ (SITV) 4040, H, 27500 67% -
5) ¶«·’”ï (SITV) 4040, H, 27500 67% -


* Lost *
----------------------------------------
1) —®÷² (SITV) 4040, H, 27500 -
2) «¼Êµ (SITV) 4040, H, 27500 -
3) ©Ï··™ (SITV) 4040, H, 27500 -
4) ¾¢±Ìå©t (SITV) 4040, H, 27500 -
5) ¶þ—ª³¡ (SITV) 4040, H, 27500 -
6) ·¤¬ÌÞµØ (SMG) 4080, H, 27500 -
7) »¶—¦¾³¡ (SMG) 4080, H, 27500 -
8) ¶¼Ð¾³¡ (SMG) 4080, H, 27500 -
9) ¼«Ùû³µ (SMG) 4080, H, 27500 -
10) Á¦®hÀ¬ (SMG) 4080, H, 27500 -
11) ߲Ϸ¾ (SMG) 4080, H, 27500 -
12) É«µµÀ (SMG) 4080, H, 27500 -
13) ¶«·’”ï (SITV) 4080, H, 27500 -
14) Éœ»±É— (SMG) 4080, H, 27500 -


* Updated *
----------------------------------------
1) kong (Service Provider) 3930, V, 8840 Channel Name("Nameless 3930_10"=>"kong")Provider(""=>"Service Provider")
2) CETV1 (Harmonic) 4000, H, 27496 Provider("CETV"=>"Harmonic")
Reply
Thanks given by:
#7
-


* Lost *
----------------------------------------
1) ShuMaShiDai () 3681, V, 27500 Astra Satellite Network 28,2°E
Reply
Thanks given by:
#8
* New *
----------------------------------------
1) CDR Program () 4176, V, 18000 63% -* Updated *
----------------------------------------
1) XM WSGN SX (Service Provider) 3710, H, 10920 Channel Name("XM_WSGN_SX"=>"XM WSGN SX")Provider(""=>"Service Provider")Type(Scrambled=>FTA)Number of ECM pids(2=>0)
2) CETV1HD (Harmonic) 4000, H, 27496 Type(Scrambled=>FTA)Number of ECM pids(1=>0)
Reply
Thanks given by:
#9
* New *
----------------------------------------
1) MeiShiTianFu () 3641, V, 27500 57% Astra Satellite Network 28,2°E
2) YinXiangShiJie () 3681, V, 27500 57% Astra Satellite Network 28,2°E
3) Ahtv Service (Ahtv) 3930, V, 8840 64% Astra Satellite Network 19,2°E
4) kong (Service Provider) 3930, V, 8840 64% Astra Satellite Network 19,2°E


* Lost *
----------------------------------------
1) ShiDaiMeiShi () 3601, V, 27500 Astra Satellite Network 28,2°E
2) ShiDaiFengShang () 3601, V, 27500 Astra Satellite Network 28,2°E
3) YouErJiaoYu () 3601, V, 27500 Astra Satellite Network 28,2°E
4) ShiDaiJiaJu () 3641, V, 27500 Astra Satellite Network 28,2°E
5) ShiDaiChuXing () 3641, V, 27500 Astra Satellite Network 28,2°E
6) Football (Harmonic) 3781, V, 27497 Astra Satellite Network 19,2°E
7) kong (Service Provider) 3930, V, 8840 Reserved
8) Ahtv Service (Ahtv) 3930, V, 8840 Reserved
9) TJWENYI (TandbergTV) 3941, V, 5950 Reserved
10) TJBINHAI (TandbergTV) 3941, V, 5950 Reserved
11) TJXINWEN (TandbergTV) 3941, V, 5950 Reserved
12) TJXIAOSHUO (TandbergTV) 3941, V, 5950 Reserved


* Updated *
----------------------------------------
1) XM_WSGN_SX () 3710, H, 10920 Channel Name("XM WSGN SX"=>"XM_WSGN_SX")Provider("Service Provider"=>"")Type(FTA=>Scrambled)Number of ECM pids(0=>1)
2) SX-JiaoTong_BC (SXBC) 3872, V, 9080 Channel Name("SX-JiaoTong-BC"=>"SX-JiaoTong_BC")Provider("SHAANXI-BC"=>"SXBC")
3) SX-NC/SY-BC (SXBC) 3872, V, 9080 Provider("SHAANXI-BC"=>"SXBC")
4) SX-DuShi-BC (SXBC) 3872, V, 9080 Provider("SHAANXI-BC"=>"SXBC")
5) SX-YinYue-BC (SXBC) 3872, V, 9080 Provider("SHAANXI-BC"=>"SXBC")
6) SX-XiQu-BC (SXBC) 3872, V, 9080 Provider("SHAANXI-BC"=>"SXBC")
7) SX-JingJi-BC (SXBC) 3872, V, 9080 Provider("SHAANXI-BC"=>"SXBC")
8) SX-QingShao (SXBC) 3872, V, 9080 Channel Name("SX-QingShao-BC"=>"SX-QingShao")Provider("SHAANXI-BC"=>"SXBC")
9) SX-XinWen-BC (SXBC) 3872, V, 9080 Provider("SHAANXI-BC"=>"SXBC")
10) CGTN (CCTV) 4116, H, 21374 Channel Name("CCTV News"=>"CGTN")
11) CGTN F (CCTV) 4116, H, 21374 Channel Name("CCTV F"=>"CGTN F")
12) CGTN E (CCTV) 4116, H, 21374 Channel Name("CCTV E"=>"CGTN E")
13) CGTN R (CCTV) 4116, H, 21374 Channel Name("CCTV R"=>"CGTN R")
14) CGTN A (CCTV) 4116, H, 21374 Channel Name("CCTV A"=>"CGTN A")
15) CGTN Documentary (CCTV) 4116, H, 21374 Channel Name("CCTV 9 Documentary"=>"CGTN Documentary")
16) NMTV-H (zhxp) 4171, H, 9200 Provider("zxp"=>"zhxp")
17) NMTV-M (zhxp) 4171, H, 9200 Provider("zxp"=>"zhxp")
18) XMMY (zhxp) 4171, H, 9200 Provider("Harmonic"=>"zhxp")
19) XMHY (zhxp) 4171, H, 9200 Provider("zxp"=>"zhxp")
Reply
Thanks given by:
#10
* New *
----------------------------------------
1) CGTN (CCTV) 3771, H, 12360 8PSK 68% -
2) CGTN Documentary (CCTV) 3771, H, 12360 8PSK 68% -
3) SDJingJi (SDTV) 3835, V, 5400 36% Astra Satellite Network 19,2°E
4) SDWenYi (SDTV) 3835, V, 5400 36% Astra Satellite Network 19,2°E
5) SDJiaoTong (SDTV) 3835, V, 5400 36% Astra Satellite Network 19,2°E
6) SDXiangCun (SDTV) 3835, V, 5400 36% Astra Satellite Network 19,2°E
7) ShanDongTV (SDTV) 3835, V, 5400 36% Astra Satellite Network 19,2°E
8) SDRenMin (SDTV) 3835, V, 5400 36% Astra Satellite Network 19,2°E
9) SDShengHuo (SDTV) 3835, V, 5400 36% Astra Satellite Network 19,2°E
10) FuJianHD () 4069, H, 9983 70% Astra Satellite Network 19,2°E
11) SZTV (1) 4136, H, 4340 71% Astra Satellite Network 19,2°E
Reply
Thanks given by:
Advertisement
Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
Thumbs Up General News: Arra TV Tamil channel started on G-Sat10 @ 83°E Suntvr1 0 1,444 01-16-2018, 07:45 PM
Last Post: Suntvr1
  Satellite Updates: TV5 KANNADA News channel Test Signal on Intelsat 17 66E msswamy 0 1,216 09-26-2017, 04:22 PM
Last Post: msswamy
  Breaking News: Frequency Wise C Band Channel Updates from ST 2 at 88.0° East Sathish 21 8,362 05-28-2017, 05:12 PM
Last Post: Mr.Bhat
  Satellite Updates: Updates from Apstar7 c band @76.5°E... Mr.Bhat 46 11,800 05-28-2017, 04:14 PM
Last Post: Mr.Bhat
  IDF Exclusive: Updates and Channels list from Belintersat 1@51.5°E... Mr.Bhat 0 1,661 05-28-2017, 12:12 PM
Last Post: Mr.Bhat
  IDF Exclusive: Updates and Channels list from Belintersat 1@51.5°E... from Mr.Bhat 0 1,087 05-28-2017, 12:10 PM
Last Post: Mr.Bhat
  Breaking News: Skynindo Pack started from ST2 @88°E/Chinasat12@87.5°E[C band] .... Mr.Bhat 0 1,226 04-17-2017, 06:22 PM
Last Post: Mr.Bhat
  Breaking News: Channel M HD started from Apstar7@76.5°E... Mr.Bhat 2 1,181 04-05-2017, 08:58 AM
Last Post: Mr.Bhat
  IDF Exclusive: Updates from Paksat 1R C Band @38°E... Mr.Bhat 24 7,827 03-24-2017, 05:53 PM
Last Post: Mr.Bhat
  IDF Exclusive: List of Frequencies from Chinasat 6B @115.5°E... Mr.Bhat 0 1,284 03-19-2017, 05:28 PM
Last Post: Mr.Bhat

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)
Advertisement